Velkommen til forbønnstjenesten betilgud.com !

Ved å bruke denne tjenesten til å formidle ditt behov, vil du aktivisere en gruppe kristne til å be for deg. I tillegg til at du selv kan be, kan det være godt å vite at også noen andre ber for deg. Vår Far i himmelen lengter etter å høre og svare på alle dine bønner, og har gitt oss mange løfter om bønn! Hør bare:
"Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen" (Matt. 18,19)
"Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen" (Joh. 16,24)

Her kan du skrive inn ditt forbønns-ønske. Alt blir behandlet konfidensielt. Bare hvis du selv ønsker det, og ønsker å bli kontaktet, kan du gi oss en E-post-adresse eller navn og telefonnummer.

  Mitt forbønns-ønske:

   

Denne forbønnstjenesten er et initiativ fra "Kristen enhet i Kongsberg", som er et uformeltKristen enhet i Kongsberg nettverk av kristne i Kongsberg-regionen med fokus på tverrkirkelige aktiviteter.

Opplegget for tjenesten vil til enhver tid bli tilpasset Datatilsynets regler.